אלמוג חייק

שנת לידה: 2002

טלוויזיה: הבנים והבנות, ערוץ הילדים, 2018