מרים ניסן

גיל: 17

טלוויזיה: הבנים והבנות, ערוץ הילדים, 2018