נועה עמבור

גיל: 14.5

טלוויזיה: הבנים והבנות, ערוץ הילדים, 2018