נועה סלימהוגיץ

גיל: 14

טלוויזיה: הבנים והבנות, ערוץ הילדים, 2018