ליאל ברנס

גיל: 13

טלוויזיה: הבנים והבנות, ערוץ הילדים, 2018