הני זובידה

הני הינו מרצה בכיר בחוג למדע המדינה ותקשורת באקדמית עמק יזרעאל, כמו כן הני מלמד במרכז הבינתחומי ובתוכנית לתקשורת פוליטית שבאוניברסיטת תל אביב. כמו כן, הני הוא גם פעיל חברתי במספר זירות וארגונים שונים.

כלים לניפוץ תקרת הזכוכית/בטון

בישראל של היום כל הנתונים מצביעים על עובדה אחת פשוטה ודי ברורה - מיקומן של הנשים בישראל אינו שווה לזה של הגברים. מה עוד? קצב סגירת הפערים הוא מדאיג ומקומם. בהקשר זה עולות שאלות רבות בתחום הכלכלה, התעסוקה, השכר וכמובן בשאלת המרחבים הציבוריים שאינן בטוחים לנשים אולם שאלת השאלות היא מדוע? כיצד יתכן שבמאה ה- 21 בחברה שחרטה על דגלה השכלה קידמה וטכנולוגיה, הקבוצה הגדולה ביותר בקרב האוכלוסייה - נשים, אינה מצליחה להבקיע את דרכה קדימה? בהרצאה נדון בפערים עצמם, המספרים והבעיות, נעבור לתהליכים שעומדים בבסיס אותם פערים וננסה להבין מה אנחנו צריכים לעשות על מנת לשנות את המציאות הבעיתית הזו.