ליאל ברנס

ת.לידה 08.09.2004

הבנים והבנות, ערוץ הילדים, 2018