אשכול נבו

ספרים

"צימר בגבעתיים", זמורה ביתן, 2001

 

"נפרדנו טראח: המדריך לנפרד המתחיל", זמורה ביתן, 2002

 

"ארבעה בתים וגעגוע", זמורה ביתן, 2004

 

"משאלה אחת ימינה", כנרת זמורה ביתן, 2007

 

"אבא של עמליה נוסע לאוסטרליה", זמורה-ביתן, 2010 (ספר ילדים)

 

"נוילנד", זמורה ביתן, 2011

 

"המקווה האחרון בסיביר", זמורה-ביתן, 2013